1th Gen Scalable

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Intel Xeon Bronze 3104 Processor 8.25M Cache, 1.70 GHz, 6C/6T

3.250.000 ₫

Intel Xeon Bronze 3104 Processor 8.25M Cache, 1.70 GHz, 6C/6T

Intel Xeon Bronze 3106 Processor 11M Cache, 1.70 GHz, 8C/8T

4.500.000 ₫

Intel Xeon Bronze 3106 Processor 11M Cache, 1.70 GHz, 8C/8T

Intel Xeon Gold 5118 Processor 16.5M Cache, 2.30 GHz

25.600.000 ₫

Intel Xeon Gold 5118 2.3GHz, 12C/24T, 10.4GT/s, 16.5MB Cache, Turbo, HT (105W) DDR4-2400

Intel Xeon Gold 5120 Processor 19.25M Cache, 2.20 GHz

34.600.000 ₫

Intel Xeon Gold 5120 Processor 19.25M Cache, 2.20 GHz

Intel Xeon Gold 5122 Processor 16.5M Cache, 3.60 GHz

27.200.000 ₫

Intel Xeon Gold 5122 Processor 16.5M Cache, 3.60 GHz

Intel Xeon Gold 6126 Processor 19.25M Cache, 2.60 GHz

39.500.000 ₫

Intel Xeon Gold 6126 Processor 19.25M Cache, 2.60 GHz