E-2300 Series

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Intel Xeon E-2314 2.8GHz, 8M Cache, 4C/4T, Turbo (65W), 3200 MT/s

5.145.000 ₫

Intel Xeon E-2314 2.8GHz, 8M Cache, 4C/4T, Turbo (65W), 3200 MT/s 

Intel Xeon E-2324G 3.1GHz, 8M Cache, 4C/4T, Turbo (65W), 3200 MT/s

6.930.000 ₫

Intel Xeon E-2324G 3.1GHz, 8M Cache, 4C/4T, Turbo (65W), 3200 MT/s 

Intel Xeon E-2334 3.4GHz, 8M Cache, 4C/8T, Turbo (65W), 3200 MT/s

7.665.000 ₫

Intel Xeon E-2334 3.4GHz, 8M Cache, 4C/8T, Turbo (65W), 3200 MT/s 

Intel Xeon E-2336 2.9GHz, 12M Cache, 6C/12T, Turbo (65W), 3200 MT/s

9.720.000 ₫

Intel Xeon E-2336 2.9GHz, 12M Cache, 6C/12T, Turbo (65W), 3200 MT/s 

Intel Xeon E-2356G 3.2GHz, 12M Cache, 6C/12T, Turbo (80W), 3200 MT/s

10.300.000 ₫

Intel Xeon E-2356G 3.2GHz, 12M Cache, 6C/12T, Turbo (80W), 3200 MT/s 

Intel Xeon E-2374G 3.7GHz, 8M Cache, 4C/8T, Turbo (80W), 3200 MT/s

11.000.000 ₫

Intel Xeon E-2374G 3.7GHz, 8M Cache, 4C/8T, Turbo (80W), 3200 MT/s