Datacenter SSD

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Samsung PM893 240GB SATA 6Gb/s V6 TLC V-NAND 2.5 inch Enterprise SSD (MZ7L3240HCHQ-00A07)

Gọi để biết giá

Samsung PM893 240GB SATA 6Gb/s V6 TLC V-NAND 2.5 inch Enterprise SSD (MZ7L3240HCHQ-00A07)

Samsung PM893 480GB SATA 6Gb/s V6 TLC V-NAND 2.5 inch Enterprise SSD (MZ7L3480HCHQ-00A07)

Gọi để biết giá

Samsung PM893 480GB SATA 6Gb/s V6 TLC V-NAND 2.5 inch Enterprise SSD (MZ7L3480HCHQ-00A07)

Samsung PM893 960GB SATA 6Gb/s V6 TLC V-NAND 2.5 inch Enterprise SSD (MZ7L3960HCJR-00A07)

Gọi để biết giá

Samsung PM893 960GB SATA 6Gb/s V6 TLC V-NAND 2.5 inch Enterprise SSD (MZ7L3960HCJR-00A07)

Samsung PM893 1.92TB SATA 6Gb/s V6 TLC V-NAND 2.5 inch Enterprise SSD (MZ7L31T9HBLT-00A07)

Gọi để biết giá

Samsung PM893 1.92TB SATA 6Gb/s V6 TLC V-NAND 2.5 inch Enterprise SSD (MZ7L31T9HBLT-00A07)

Samsung PM893 3.84TB SATA 6Gb/s V6 TLC V-NAND 2.5 inch Enterprise SSD (MZ7L33T8HBLT-00A07)

Gọi để biết giá

Samsung PM893 3.84TB SATA 6Gb/s V6 TLC V-NAND 2.5 inch Enterprise SSD (MZ7L33T8HBLT-00A07)

Samsung PM893 7.68TB SATA 6Gb/s V6 TLC V-NAND 2.5 inch Enterprise SSD (MZ7L37T6HBLA-00A07)

Gọi để biết giá

Samsung PM893 7.68TB SATA 6Gb/s V6 TLC V-NAND 2.5 inch Enterprise SSD (MZ7L37T6HBLA-00A07)