WD Gold Enterprise

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

WD Gold Enterprise 2TB SATA 6Gb/s 7200rpm 3.5in 128MB Cache Hard Drive (WD2005FBYZ)

3.050.000 ₫

WD Gold Enterprise 2TB SATA 6Gb/s 7200rpm 3.5in 128MB Cache Hard Drive (WD2005FBYZ)

WD Gold Enterprise 4TB SATA 6Gb/s 7200rpm 3.5in 256MB Cache Hard Drive (WD4003FRYZ)

4.490.000 ₫

WD Gold Enterprise 4TB SATA 6Gb/s 7200rpm 3.5in 256MB Cache Hard Drive (WD4003FRYZ)

WD Gold Enterprise 6TB SATA 6Gb/s 7200rpm 3.5in 256MB Cache Hard Drive (WD6003FRYZ)

6.500.000 ₫

WD Gold Enterprise 6TB SATA 6Gb/s 7200rpm 3.5in 256MB Cache Hard Drive (WD6003FRYZ)

WD Gold Enterprise 8TB SATA 6Gb/s 7200rpm 3.5in 256MB Cache Hard Drive (WD8004FRYZ)

7.900.000 ₫

WD Gold Enterprise 8TB SATA 6Gb/s 7200rpm 3.5in 256MB Cache Hard Drive (WD8004FRYZ)

WD Gold Enterprise 10TB SATA 6Gb/s 7200rpm 3.5in 256MB Cache Hard Drive (WD102KRYZ)

9.500.000 ₫

WD Gold Enterprise 10TB SATA 6Gb/s 7200rpm 3.5in 256MB Cache Hard Drive (WD102KRYZ)

WD Gold Enterprise 12TB SATA 6Gb/s 7200rpm 3.5in 256MB Cache Hard Drive (WD121KRYZ)

11.700.000 ₫

WD Gold Enterprise 12TB SATA 6Gb/s 7200rpm 3.5in 256MB Cache Hard Drive (WD121KRYZ)