2.5" HDD/SSD

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Dell 300GB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive

3.200.000 ₫

Dell 300GB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive

Dell 300GB 15K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive

3.900.000 ₫

Dell 300GB 15K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive

Dell 600GB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive

3.700.000 ₫

Dell 600GB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive

Dell 600GB 15K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive

5.050.000 ₫

Dell 600GB 15K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive

Dell 900GB 15K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive

9.300.000 ₫

Dell 900GB 15K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive

Dell 1.2TB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive

4.900.000 ₫ 4.400.000 ₫

Dell 1.2TB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive