2.5" HDD/SSD

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Dell 300GB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive

$133.33

Dell 300GB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive

Dell 300GB 15K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive

$162.50

Dell 300GB 15K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive

Dell 600GB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive

$154.17

Dell 600GB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive

Dell 600GB 15K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive

$210.42

Dell 600GB 15K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive

Dell 900GB 15K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive

$387.50

Dell 900GB 15K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive

Dell 1.2TB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive

$204.17 $183.33

Dell 1.2TB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive