Intel Xeon Bronze

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Intel Xeon Bronze 3104 Processor 8.25M Cache, 1.70 GHz, 6C/6T

3.250.000 ₫

Intel Xeon Bronze 3104 Processor 8.25M Cache, 1.70 GHz, 6C/6T

Intel Xeon Bronze 3106 Processor 11M Cache, 1.70 GHz, 8C/8T

4.500.000 ₫

Intel Xeon Bronze 3106 Processor 11M Cache, 1.70 GHz, 8C/8T