Windows Server

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

WinSvrSTDCore 2019 SNGL OLP 16Lic NL CoreLic (9EM-00652)

20.475.000 ₫

WinSvrSTDCore 2019 SNGL OLP 16Lic NL CoreLic (9EM-00652)

WinSvrSTDCore 2019 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic (9EM-00653)

2.600.000 ₫

WinSvrSTDCore 2019 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic (9EM-00653)

WinSvrDCCore 2019 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd (9EA-01045)

15.900.000 ₫

WinSvrDCCore 2019 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd (9EA-01045)

WinSvrCAL 2019 SNGL OLP NL UsrCAL (R18-05768)

950.000 ₫

WinSvrCAL 2019 SNGL OLP NL UsrCAL (R18-05768)