DiskStation

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Thiết bị lưu trữ mạng Synology DS120j 1-bay DiskStation, Dual Core 800 MHz, 512MB RAM, 2Y WTY_DS120j

$105.42

Thiết bị lưu trữ mạng Synology DS120j 1-bay DiskStation, Dual Core 800 MHz, 512MB RAM, 2Y WTY_DS120j

Thiết bị lưu trữ mạng Synology DS220+ 2-bay DiskStation, Dual Core 2.0 GHz (turbo to 2.9 GHz), 2GB RAM (up to 6GB), 2Y WTY_DS220+

$316.67

Thiết bị lưu trữ mạng Synology DS220+ 2-bay DiskStation, Dual Core 2.0 GHz (turbo to 2.9 GHz), 2GB RAM (up to 6GB), 2Y WTY_DS220+

Thiết bị lưu trữ mạng Synology DS223 2-bay DiskStation , Realtek RTD1619B quad-core processor ,2GB non-ECC DDR4 (non-upgradable), 2Y WTY_DS223

$254.17

Thiết bị lưu trữ mạng Synology DS223 2-bay DiskStation , Realtek RTD1619B quad-core processor ,2GB non-ECC DDR4 (non-upgradable), 2Y WTY_DS223

Thiết bị lưu trữ mạng Synology DS423 4-bay Value series Realtek RTD1619B quad-core processor ,2GB non-ECC DDR4 onboard (non-upgradable), 2 x 1GbE RJ-45 ports ,2 x USB 3.2 ports, 2Y WTY_DS423

$362.08

Thiết bị lưu trữ mạng Synology DS423  4-bay Value series  Realtek RTD1619B quad-core processor  ,2GB non-ECC DDR4 onboard (non-upgradable), 2 x 1GbE RJ-45 ports ,2 x USB 3.2 ports, 2Y WTY_DS423

Thiết bị lưu trữ mạng Synology DS723+ 2-bay DiskStation (up to 7-bay), AMD Ryzen R1600 , 2GB ECC DDR4 SO-DIMM expandable up to 32 GB, 3Y WTY_DS723+

$458.33

Thiết bị lưu trữ mạng Synology DS723+ 2-bay DiskStation (up to 7-bay), AMD Ryzen R1600 , 2GB ECC DDR4 SO-DIMM expandable up to 32 GB, 3Y WTY_DS723+