FUJITSU Option

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Cooler Kit for 2nd CPU of RX2540 M4/M5 (V26898-B1014-V2)

4.200.000 ₫

Cooler Kit for 2nd CPU of RX2540 M4/M5 (V26898-B1014-V2)

Fujitsu 16GB (1x16GB) 2Rx8 DDR4-2666 R ECC (S26361-F4026-L116)

4.800.000 ₫ 4.500.000 ₫

Fujitsu 16GB (1x16GB) 2Rx8 DDR4-2666 R ECC (S26361-F4026-L116) 

Fujitsu HDD SAS, 12 Gb/s, 300 GB, 15,000 rpm, hot-plug, 3.5-inch, enterprise

5.390.000 ₫

Fujitsu HDD SAS, 12 Gb/s, 300 GB, 15,000 rpm, hot-plug, 3.5-inch, enterprise

Fujitsu HDD SAS, 12 Gb/s, 600 GB, 10,000 rpm, 512n, hot-plug, 3.5-inch, enterprise

5.800.000 ₫

Fujitsu HDD SAS, 12 Gb/s, 600 GB, 10,000 rpm, 512n, hot-plug, 3.5-inch, enterprise

Fujitsu HDD SAS, 12 Gb/s, 600 GB, 15,000 rpm, hot-plug, 3.5-inch, enterprise

7.100.000 ₫

Fujitsu HDD SAS, 12 Gb/s, 600 GB, 15,000 rpm, hot-plug, 3.5-inch, enterprise

Fujitsu PFC EP QLE2692 2x 16Gb Qlogic (S26361-F5580-L502)

22.900.000 ₫

Fujitsu PFC EP QLE2692 2x 16Gb Qlogic (S26361-F5580-L502)