Accessories

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

HP Thunderbolt 3 PCIe 2-port I/O Card (3UU05AA)

Gọi để biết giá

HP Thunderbolt 3 PCIe 2-port I/O Card (3UU05AA)

HP Thunderbolt-2 PCIe 1-port I/O Card (F3F43AA)

3.500.000 ₫

HP Thunderbolt-2 PCIe 1-port I/O Card (F3F43AA)

HP Z4 G4 Fan and Front Card Guide Kit (1XM33AA)

Gọi để biết giá

HP Z4 G4 Fan and Front Card Guide Kit (1XM33AA)

HP Z4 G4 Memory Cooling Solution (1XM34AA)

1.450.000 ₫

HP Z4 G4 Memory Cooling Solution (1XM34AA)

HP Z6 G4 Memory Cooling Solution (2HW44AA)

1.650.000 ₫

HP Z6 G4 Memory Cooling Solution (2HW44AA)

Intel Ethernet I210-T1 GbE NIC (E0X95AA)

960.000 ₫

Intel Ethernet I210-T1 GbE NIC (E0X95AA)