3.5" HDDs/SSDs

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

ThinkSystem 3.5" 300GB 10K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD (7XB7A00063)

Gọi để biết giá

ThinkSystem 3.5" 300GB 10K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD (7XB7A00063)

ThinkSystem 3.5" 300GB 15K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD (7XB7A00038)

Gọi để biết giá

ThinkSystem 3.5" 300GB 15K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD (7XB7A00038)

ThinkSystem 3.5" 600GB 15K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD (7XB7A00039)

Gọi để biết giá

ThinkSystem 3.5" 600GB 15K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD (7XB7A00039)

ThinkSystem 3.5" 900GB 15K SAS 12Gb Hot Swap 512e HDD (7XB7A00040)

Gọi để biết giá

ThinkSystem 3.5" 900GB 15K SAS 12Gb Hot Swap 512e HDD (7XB7A00040)

ThinkSystem 3.5" 1TB 7.2K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD (7XB7A00041)

Gọi để biết giá

ThinkSystem 3.5" 1TB 7.2K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD (7XB7A00041)

ThinkSystem 3.5" 2TB 7.2K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD (7XB7A00042)

Gọi để biết giá

ThinkSystem 3.5" 2TB 7.2K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD (7XB7A00042)