Kit DL380 Gen10

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Intel Xeon-Silver 4208 (2.1GHz/8-core/85W) Processor Kit for HPE ProLiant DL380 Gen10 (P02491-B21)

14.500.000 ₫

Intel Xeon-Silver 4208 (2.1GHz/8-core/85W) Processor Kit for HPE ProLiant DL380 Gen10 (P02491-B21)

Intel Xeon-Silver 4210 (2.2GHz/10-core/85W) Processor Kit for HPE ProLiant DL380 Gen10 (P02492-B21)

15.900.000 ₫

Intel Xeon-Silver 4210 (2.2GHz/10-core/85W) Processor Kit for HPE ProLiant DL380 Gen10 (P02492-B21)

Intel Xeon-Silver 4210R (2.4GHz/10-core/100W) Processor Kit for HPE ProLiant DL380 Gen10 (P23549-B21)

16.900.000 ₫

Intel Xeon-Silver 4210R (2.4GHz/10-core/100W) Processor Kit for HPE ProLiant DL380 Gen10 (P23549-B21)

Intel Xeon-Silver 4214R (2.4GHz/12-core/100W) Processor Kit for HPE ProLiant DL380 Gen10 (P23550-B21)

23.500.000 ₫

Intel Xeon-Silver 4214R (2.4GHz/12-core/100W) Processor Kit for HPE ProLiant DL380 Gen10 (P23550-B21)

Intel Xeon-Silver 4215 (2.5GHz/8-core/85W) Processor Kit for HPE ProLiant DL380 Gen10 (P02494-B21)

26.800.000 ₫

Intel Xeon-Silver 4215 (2.5GHz/8-core/85W) Processor Kit for HPE ProLiant DL380 Gen10 (P02494-B21)

Intel Xeon-Silver 4215R (3.2GHz/8-core/130W) Processor Kit for HPE ProLiant DL380 Gen10 (P24465-B21)

27.500.000 ₫

Intel Xeon-Silver 4215R (3.2GHz/8-core/130W) Processor Kit for HPE ProLiant DL380 Gen10 (P24465-B21)