AMD EPYC Processor

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

AMD EPYC 7232P 3.10GHz, 8C/16T, 32M Cache (120W) DDR4-3200

12.500.000 ₫

AMD EPYC 7232P 3.10GHz, 8C/16T, 32M Cache (120W) DDR4-3200

AMD EPYC 7252 3.1GHz, 8C/16T, 64M Cache (120W) DDR4-3200

27.400.000 ₫

AMD EPYC 7252 3.1GHz, 8C/16T, 64M Cache (120W) DDR4-3200

AMD EPYC 7262 3.1GHz, 8C/16T, 128M Cache (155W) DDR4-3200

29.800.000 ₫

AMD EPYC 7262 3.1GHz, 8C/16T, 128M Cache (155W) DDR4-3200

AMD EPYC 7272 2.90GHz, 12C/24T, 64M Cache (120W) DDR4-2666

Gọi để biết giá

AMD EPYC 7272 2.90GHz, 12C/24T, 64M Cache (120W) DDR4-2666

AMD EPYC 7282 2.80GHz, 16C/32T, 64M Cache (120W) DDR4-3200

Gọi để biết giá

AMD EPYC 7282 2.80GHz, 16C/32T, 64M Cache (120W) DDR4-3200 

AMD EPYC 7302 3.4GHz, 16C/32T, 128M Cache (155W) DDR4-3200

Gọi để biết giá

AMD EPYC 7302 3.4GHz, 16C/32T, 128M Cache (155W) DDR4-3200