Lọc theo thuộc tính
  • Form factor
  • Hard Drive
  • Memory
  • Processor
Filter by manufacturer

HP Workstations

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

HP 1TB SATA 2.5" SSD

7.500.000 ₫

HP 1TB SATA 2.5" SSD

HP 1TB SATA 6Gb/s 7200RPM HDD (LQ037AA)

1.450.000 ₫

HP 1TB SATA 6Gb/s 7200RPM HDD (LQ037AA)

HP 256GB SATA 2.5" SSD

1.750.000 ₫

HP 256GB SATA 2.5" SSD

HP 2TB SATA 2.5" SSD

15.500.000 ₫

HP 2TB SATA 2.5" SSD

HP 2TB SATA 6Gb/s 7200RPM HDD (QB576AA)

1.900.000 ₫

HP 2TB SATA 6Gb/s 7200RPM HDD (QB576AA)

HP 512GB SATA 2.5" SSD

3.500.000 ₫

HP 512GB SATA 2.5" SSD