Networking

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

APC Smart-UPS 1000VA, Tower, LCD 230V with SmartConnect Port (SMC1000IC)

6.200.000 ₫

APC Smart-UPS 1000VA, Tower, LCD 230V with SmartConnect Port (SMC1000IC)

Aruba 2530 8 Switch (J9783A)

5.450.000 ₫

Aruba 2530 8 Switch (J9783A)

Aruba 2540 24G 4SFP+ Switch (JL354A)

32.123.000 ₫

Aruba 2540 24G 4SFP+ Switch (JL354A)

Aruba 2930F 24G 4SFP Swich (JL259A)

22.750.000 ₫

Aruba 2930F 24G 4SFP Swich (JL259A)

APC Smart-UPS 1000VA, Rack Mount, LCD 230V with SmartConnect Port (SMC1000I-2UC)

7.650.000 ₫

APC Smart-UPS 1000VA, Rack Mount, LCD 230V with SmartConnect Port (SMC1000I-2UC)

Aruba 2530 8 PoE+ Switch (J9780A)

5.923.000 ₫

Aruba 2530 8 PoE+ Switch (J9780A)