7300 SSD NVMe

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Micron 7300 Pro 960GB 3D TLC NAND PCIe Gen3 x4 NVMe U.2 2.5-Inch Data Center SSD (MTFDHBE960TDF-1AW1ZABYY)

$214.58

Micron 7300 Pro 960GB 3D TLC NAND PCIe Gen3 x4 NVMe U.2 2.5-Inch Data Center SSD (MTFDHBE960TDF-1AW1ZABYY)

Micron 7300 Pro 1.92TB 3D TLC NAND PCIe Gen3 x4 NVMe U.2 2.5-Inch Data Center SSD (MTFDHBE1T9TDF-1AW1ZABYY)

$385.42

Micron 7300 Pro 1.92TB 3D TLC NAND PCIe Gen3 x4 NVMe U.2 2.5-Inch Data Center SSD (MTFDHBE1T9TDF-1AW1ZABYY)

Micron 7300 Pro 3.84TB 3D TLC NAND PCIe Gen3 x4 NVMe U.2 2.5-Inch Data Center SSD (MTFDHBE3T8TDF-1AW1ZABYY)

$697.92

Micron 7300 Pro 3.84TB 3D TLC NAND PCIe Gen3 x4 NVMe U.2 2.5-Inch Data Center SSD (MTFDHBE3T8TDF-1AW1ZABYY)

Micron 7300 Pro 7.68TB 3D TLC NAND PCIe Gen3 x4 NVMe U.2 2.5-Inch Data Center SSD (MTFDHBE7T6TDF-1AW1ZABYY)

$1,331.25

Micron 7300 Pro 7.68TB 3D TLC NAND PCIe Gen3 x4 NVMe U.2 2.5-Inch Data Center SSD (MTFDHBE7T6TDF-1AW1ZABYY)

Micron Enterprise 7300 Pro 480GB PCIe NVMe M.2 3D TLC SSD (MTFDHBA480TDF-1AW1ZABYY)

$164.58

Micron Enterprise 7300 Pro 480GB PCIe NVMe M.2 3D TLC SSD (MTFDHBA480TDF-1AW1ZABYY)

Micron Enterprise 7300 Pro 960GB PCIe NVMe M.2 3D TLC SSD (MTFDHBA960TDF-1AW1ZABYY)

$216.67

Micron Enterprise 7300 Pro 960GB PCIe NVMe M.2 3D TLC SSD (MTFDHBA960TDF-1AW1ZABYY)