7300 SSD NVMe

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Micron 7300 Pro 960GB 3D TLC NAND PCIe Gen3 x4 NVMe U.2 2.5-Inch Data Center SSD (MTFDHBE960TDF-1AW1ZABYY)

5.150.000 ₫

Micron 7300 Pro 960GB 3D TLC NAND PCIe Gen3 x4 NVMe U.2 2.5-Inch Data Center SSD (MTFDHBE960TDF-1AW1ZABYY)

Micron 7300 Pro 1.92TB 3D TLC NAND PCIe Gen3 x4 NVMe U.2 2.5-Inch Data Center SSD (MTFDHBE1T9TDF-1AW1ZABYY)

9.250.000 ₫

Micron 7300 Pro 1.92TB 3D TLC NAND PCIe Gen3 x4 NVMe U.2 2.5-Inch Data Center SSD (MTFDHBE1T9TDF-1AW1ZABYY)

Micron 7300 Pro 3.84TB 3D TLC NAND PCIe Gen3 x4 NVMe U.2 2.5-Inch Data Center SSD (MTFDHBE3T8TDF-1AW1ZABYY)

16.750.000 ₫

Micron 7300 Pro 3.84TB 3D TLC NAND PCIe Gen3 x4 NVMe U.2 2.5-Inch Data Center SSD (MTFDHBE3T8TDF-1AW1ZABYY)

Micron 7300 Pro 7.68TB 3D TLC NAND PCIe Gen3 x4 NVMe U.2 2.5-Inch Data Center SSD (MTFDHBE7T6TDF-1AW1ZABYY)

31.950.000 ₫

Micron 7300 Pro 7.68TB 3D TLC NAND PCIe Gen3 x4 NVMe U.2 2.5-Inch Data Center SSD (MTFDHBE7T6TDF-1AW1ZABYY)

Micron Enterprise 7300 Pro 480GB PCIe NVMe M.2 3D TLC SSD (MTFDHBA480TDF-1AW1ZABYY)

3.950.000 ₫

Micron Enterprise 7300 Pro 480GB PCIe NVMe M.2 3D TLC SSD (MTFDHBA480TDF-1AW1ZABYY)

Micron Enterprise 7300 Pro 960GB PCIe NVMe M.2 3D TLC SSD (MTFDHBA960TDF-1AW1ZABYY)

5.200.000 ₫

Micron Enterprise 7300 Pro 960GB PCIe NVMe M.2 3D TLC SSD (MTFDHBA960TDF-1AW1ZABYY)