Tape Storage

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

HPE StoreEver LTO-5 Ultrium 3000 SAS External Tape Drive (EH958B)

50.500.000 ₫

HPE StoreEver LTO-5 Ultrium 3000 SAS External Tape Drive (EH958B)

HPE StoreEver LTO-6 Ultrium 6250 External Tape Drive (EH970A)

79.500.000 ₫

HPE StoreEver LTO-6 Ultrium 6250 External Tape Drive (EH970A)

HPE StoreEver LTO-7 Ultrium 15000 with SAS external tape drive (BB874A)

79.500.000 ₫

HPE StoreEver LTO-7 Ultrium 15000 with SAS external tape drive (BB874A)

HPE StoreEver LTO-8 Ultrium 30750 External Tape Drive (BC023A)

121.900.000 ₫

HPE StoreEver LTO-8 Ultrium 30750 External Tape Drive (BC023A)