Graphics Card

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

NVIDIA Quadro P400, 2GB, 3 mDP to DP adapter

26.500.000 ₫

NVIDIA Quadro P400, 2GB, 3 mDP to DP adapter

NVIDIA Quadro P620, 2GB, 4 mDP to DP adapter

3.870.000 ₫

NVIDIA Quadro P620, 2GB, 4 mDP to DP adapter 

NVIDIA Quadro P1000, 4GB, 4 mDP

7.350.000 ₫

NVIDIA Quadro P1000, 4GB, 4 mDP

NVIDIA Quadro P2200, 5GB, 4 DP

9.800.000 ₫

NVIDIA Quadro P2200, 5GB, 4 DP

Nvidia Quadro RTX4000, 8GB, 3DP, VirtualLink

22.900.000 ₫

Nvidia Quadro RTX4000, 8GB, 3DP, VirtualLink

Nvidia Quadro RTX5000, 16GB, 4DP, VirtualLink

49.500.000 ₫

Nvidia Quadro RTX5000, 16GB, 4DP, VirtualLink