Intel Xeon Gold

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Intel Xeon Gold 5118 Processor 16.5M Cache, 2.30 GHz

25.600.000 ₫

Intel Xeon Gold 5118 2.3GHz, 12C/24T, 10.4GT/s, 16.5MB Cache, Turbo, HT (105W) DDR4-2400

Intel Xeon Gold 5120 Processor 19.25M Cache, 2.20 GHz

34.600.000 ₫

Intel Xeon Gold 5120 Processor 19.25M Cache, 2.20 GHz

Intel Xeon Gold 5122 Processor 16.5M Cache, 3.60 GHz

27.200.000 ₫

Intel Xeon Gold 5122 Processor 16.5M Cache, 3.60 GHz

Intel Xeon Gold 6126 Processor 19.25M Cache, 2.60 GHz

39.500.000 ₫

Intel Xeon Gold 6126 Processor 19.25M Cache, 2.60 GHz

Intel Xeon Gold 6128 Processor 19.25M Cache, 3.40 GHz

37.700.000 ₫

Intel Xeon Gold 6128 Processor 19.25M Cache, 3.40 GHz

Intel Xeon Gold 6130 Processor 22M Cache, 2.10 GHz

21.500.000 ₫

Intel Xeon Gold 6130 2.1GHz, 16C/32T, 10.4GT/s, 22MB Cache, Turbo, HT (125W) DDR4-2666