Aruba 2540 Switch Series

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Aruba 2540 24G 4SFP+ Switch (JL354A)

$1,338.46

Aruba 2540 24G 4SFP+ Switch (JL354A)

Aruba 2540 24G PoE+ 4SFP+ Switch (JL356A)

$1,616.67

Aruba 2540 24G PoE+ 4SFP+ Switch (JL356A)

Aruba 2540 48G 4SFP+ Switch (JL355A)

$1,966.67

Aruba 2540 48G 4SFP+ Switch (JL355A)

Aruba 2540 48G PoE+ 4SFP+ Switch (JL357A)

$2,456.25

Aruba 2540 48G PoE+ 4SFP+ Switch (JL357A)