Aruba 2540 Switch Series

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Aruba 2540 24G 4SFP+ Switch (JL354A)

32.123.000 ₫

Aruba 2540 24G 4SFP+ Switch (JL354A)

Aruba 2540 24G PoE+ 4SFP+ Switch (JL356A)

38.800.000 ₫

Aruba 2540 24G PoE+ 4SFP+ Switch (JL356A)

Aruba 2540 48G 4SFP+ Switch (JL355A)

47.200.000 ₫

Aruba 2540 48G 4SFP+ Switch (JL355A)

Aruba 2540 48G PoE+ 4SFP+ Switch (JL357A)

58.950.000 ₫

Aruba 2540 48G PoE+ 4SFP+ Switch (JL357A)