Smart Array Controllers

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

HPE Smart Array E208i-a SR Gen10 (8 Internal Lanes/No Cache) 12G SAS Modular Controller (804326-B21)

6.900.000 ₫

HPE Smart Array E208i-a SR Gen10 (8 Internal Lanes/No Cache) 12G SAS Modular Controller (804326-B21)

HPE Smart Array E208i-a SR Gen10 (8 Internal lanes/No cache) 12G SAS modular LH controller (869079-B21)

8.500.000 ₫

HPE Smart Array E208i-a SR Gen10 (8 Internal lanes/No cache) 12G SAS modular LH controller (869079-B21)

HPE Smart Array E208i-p SR Gen10 (8 Internal Lanes/No Cache) 12G SAS PCIe Plug-in Controller (804394-B21)

6.450.000 ₫

HPE Smart Array E208i-p SR Gen10 (8 Internal Lanes/No Cache) 12G SAS PCIe Plug-in Controller (804394-B21)

HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 (8 Internal Lanes/2GB Cache) 12G SAS Modular Controller (804331-B21)

7.500.000 ₫

HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 (8 Internal Lanes/2GB Cache) 12G SAS Modular Controller (804331-B21)

HPE Smart Array P408i-p SR Gen10 (8 Internal Lanes/2GB Cache) 12G SAS PCIe Plug-in Controller (830824-B21)

8.900.000 ₫

HPE Smart Array P408i-p SR Gen10 (8 Internal Lanes/2GB Cache) 12G SAS PCIe Plug-in Controller (830824-B21)