Kingston

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Kingston SEDC600M 480GB SATA 6Gb/s Mixed Use 3D TLC NAND 2.5” Enterprise SSD (SEDC600M/480G)

Gọi để biết giá

Kingston SEDC600M 480GB SATA 6Gb/s Mixed Use 3D TLC NAND 2.5” Enterprise SSD (SEDC600M/480G)

Kingston SEDC600M 960GB SATA 6Gb/s Mixed Use 3D TLC NAND 2.5” Enterprise SSD (SEDC600M/960G)

Gọi để biết giá

Kingston SEDC600M 960GB SATA 6Gb/s Mixed Use 3D TLC NAND 2.5” Enterprise SSD (SEDC600M/960G)

Kingston SEDC600M 1.92TB SATA 6Gb/s Mixed Use 3D TLC NAND 2.5” Enterprise SSD (SEDC600M/1920G)

Gọi để biết giá

Kingston SEDC600M 1.92TB SATA 6Gb/s Mixed Use 3D TLC NAND 2.5” Enterprise SSD (SEDC600M/1920G)

Kingston SEDC600M 3.84TB SATA 6Gb/s Mixed Use 3D TLC NAND 2.5” Enterprise SSD (SEDC600M/3840G)

Gọi để biết giá

Kingston SEDC600M 3.84TB SATA 6Gb/s Mixed Use 3D TLC NAND 2.5” Enterprise SSD (SEDC600M/3840G)

Kingston SEDC600M 7.68TB SATA 6Gb/s Mixed Use 3D TLC NAND 2.5” Enterprise SSD (SEDC600M/7680G)

Gọi để biết giá

Kingston SEDC600M 7.68TB SATA 6Gb/s Mixed Use 3D TLC NAND 2.5” Enterprise SSD (SEDC600M/7680G)