Aruba Networks

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Aruba 2530 8 Switch (J9783A)

5.450.000 ₫

Aruba 2530 8 Switch (J9783A)

Aruba 2540 24G 4SFP+ Switch (JL354A)

32.123.000 ₫

Aruba 2540 24G 4SFP+ Switch (JL354A)

Aruba 2930F 24G 4SFP Swich (JL259A)

22.750.000 ₫

Aruba 2930F 24G 4SFP Swich (JL259A)

Aruba 2530 8 PoE+ Switch (J9780A)

5.923.000 ₫

Aruba 2530 8 PoE+ Switch (J9780A)

Aruba 2540 24G PoE+ 4SFP+ Switch (JL356A)

38.800.000 ₫

Aruba 2540 24G PoE+ 4SFP+ Switch (JL356A)

Aruba 2930F 48G 4SFP Swich (JL260A)

39.850.000 ₫

Aruba 2930F 48G 4SFP Swich (JL260A)