Intel SSD D3 Series

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Intel SSD D3-S4510 Series 240GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D2, TLC (SSDSC2KB240G801)

$97.92

Intel SSD D3-S4510 Series 240GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D2, TLC (SSDSC2KB240G801)

Intel SSD D3-S4510 Series 480GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D2, TLC ( SSDSC2KB480G801)

$137.50

Intel SSD D3-S4510 Series 480GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D2, TLC ( SSDSC2KB480G801)

Intel SSD D3-S4510 Series 960GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D2, TLC (SSDSC2KB960G801)

Gọi để biết giá

Intel SSD D3-S4510 Series 960GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D2, TLC (SSDSC2KB960G801)

Intel SSD D3-S4510 Series 1.92TB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D2, TLC (SSDSC2KB019T801)

Gọi để biết giá

Intel SSD D3-S4510 Series 1.92TB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D2, TLC (SSDSC2KB019T801)

Intel SSD D3-S4510 Series 3.84TB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D2, TLC (SSDSC2KB038T801)

$912.50

Intel SSD D3-S4510 Series 3.84TB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D2, TLC (SSDSC2KB038T801)

Intel SSD D3-S4510 Series 7.68TB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D2, TLC (SSDSC2KB076T801)

Gọi để biết giá

Intel SSD D3-S4510 Series 7.68TB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D2, TLC (SSDSC2KB076T801)