Fibre Channel Adapters

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Emulex 16Gb Gen6 FC Single-port HBA (01CV830)

12.500.000 ₫

Emulex 16Gb Gen6 FC Single-port HBA (01CV830)

Emulex 16Gb Gen6 FC Dual-port HBA (01CV840)

17.500.000 ₫

Emulex 16Gb Gen6 FC Dual-port HBA (01CV840)

QLogic 16Gb Enhanced Gen5 FC Single-port HBA (01CV750)

12.700.000 ₫

QLogic 16Gb Enhanced Gen5 FC Single-port HBA (01CV750)

QLogic 16Gb Enhanced Gen5 FC Dual-port HBA (01CV760)

16.900.000 ₫

QLogic 16Gb Enhanced Gen5 FC Dual-port HBA (01CV760)