QLogic 16Gb Enhanced Gen5 FC Dual-port HBA (01CV760)

QLogic 16Gb Enhanced Gen5 FC Dual-port HBA (01CV760)

Manufacturer: Lenovo
Thời gian bảo hành : 1 Year
$704.17 (Giá chưa bao gồm VAT)

QLogic 16Gb Enhanced Gen5 FC Dual-port HBA (01CV760)

Xem thêm