Lọc theo thuộc tính
  • Hard Drive
  • Memory
  • Network Cards
  • Processor

Lenovo

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

ThinkSystem 32GB TruDDR4 2933MHz (2Rx4 1.2V) RDIMM (4ZC7A08709)

$395.83

ThinkSystem 32GB TruDDR4 2933MHz (2Rx4 1.2V) RDIMM (4ZC7A08709)

ThinkSystem 128GB TruDDR4 2933MHz (4Rx4 1.2V) 3DS RDIMM (4ZC7A15113)

$1,875.00

ThinkSystem 128GB TruDDR4 2933MHz (4Rx4 1.2V) 3DS RDIMM (4ZC7A15113)

ThinkSystem 16GB TruDDR4 2933MHz (2Rx8 1.2V) RDIMM (4ZC7A08708)

$197.92

ThinkSystem 16GB TruDDR4 2933MHz (2Rx8 1.2V) RDIMM (4ZC7A08708)

ThinkSystem 64GB TruDDR4 2933MHz (2Rx4 1.2V) RDIMM (4ZC7A08710)

$787.50

ThinkSystem 64GB TruDDR4 2933MHz (2Rx4 1.2V) RDIMM (4ZC7A08710)

ThinkSystem 8GB TruDDR4 2933MHz (1Rx8 1.2V) RDIMM (4ZC7A08706)

$108.33

ThinkSystem 8GB TruDDR4 2933MHz (1Rx8 1.2V) RDIMM (4ZC7A08706)

ThinkSystem 8GB TruDDR4 2666MHz (1Rx8, 1.2V) ECC UDIMM (4ZC7A08696)

$100.00

ThinkSystem 8GB TruDDR4 2666MHz (1Rx8, 1.2V) ECC UDIMM (4ZC7A08696)