Lọc theo thuộc tính
  • Hard Drive
  • Memory
  • Network Cards
  • Processor

Lenovo

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

ThinkSystem 32GB TruDDR4 2933MHz (2Rx4 1.2V) RDIMM (4ZC7A08709)

9.500.000 ₫

ThinkSystem 32GB TruDDR4 2933MHz (2Rx4 1.2V) RDIMM (4ZC7A08709)

ThinkSystem 128GB TruDDR4 2933MHz (4Rx4 1.2V) 3DS RDIMM (4ZC7A15113)

45.000.000 ₫

ThinkSystem 128GB TruDDR4 2933MHz (4Rx4 1.2V) 3DS RDIMM (4ZC7A15113)

ThinkSystem 16GB TruDDR4 2933MHz (2Rx8 1.2V) RDIMM (4ZC7A08708)

4.750.000 ₫

ThinkSystem 16GB TruDDR4 2933MHz (2Rx8 1.2V) RDIMM (4ZC7A08708)

ThinkSystem 64GB TruDDR4 2933MHz (2Rx4 1.2V) RDIMM (4ZC7A08710)

18.900.000 ₫

ThinkSystem 64GB TruDDR4 2933MHz (2Rx4 1.2V) RDIMM (4ZC7A08710)

ThinkSystem 8GB TruDDR4 2933MHz (1Rx8 1.2V) RDIMM (4ZC7A08706)

2.600.000 ₫

ThinkSystem 8GB TruDDR4 2933MHz (1Rx8 1.2V) RDIMM (4ZC7A08706)

ThinkSystem 8GB TruDDR4 2666MHz (1Rx8, 1.2V) ECC UDIMM (4ZC7A08696)

2.400.000 ₫

ThinkSystem 8GB TruDDR4 2666MHz (1Rx8, 1.2V) ECC UDIMM (4ZC7A08696)