Z-Series Monitors

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Màn hình HP Z24f G3 FHD Display/ IPS/ HMDI/ DP/ DP out (3G828AA)

$233.33

HP Z24f G3 FHD Display/ IPS/ HMDI/ DP/ DP out (3G828AA)

Màn hình HP Z24n G3 WUXGA Monitor/ 1920x1200/ IPS/ HMDI/ DP / DP out (1C4Z5AA)

$316.67

HP Z24n G3 WUXGA Monitor/ 1920x1200/ IPS/ HMDI/ DP / DP out (1C4Z5AA)

Màn hình HP Z24u G3 WUXGA Display/ 1920 x 1200/ IPS/ HMDI/ DP/ DP out/ USB Type-C (1C4Z6AA)

$354.17

HP Z24u G3 WUXGA Display/ 1920 x 1200/ IPS/ HMDI/ DP/ DP out/ USB Type-C (1C4Z6AA)

Màn hình HP Z25xs G3 25-inch QHD DreamColor Monitor/ QHD/ IPS/ HDMI/ 2 DP (1 in - 1 out)/ 2 USB Type-C (1A9C9AA)

$591.67

HP Z25xs G3 25-inch QHD DreamColor Monitor/ QHD/ IPS/ HDMI/ 2 DP (1 in - 1 out)/ 2 USB Type-C (1 SuperSpeed USB Type-C 100 W) (1A9C9AA)

Màn hình HP Z27 27-inch 4K UHD Display/ 4K/ IPS/ HDMI/ mDP/ DP/ USB 3.0/ USB Type-C (2TB68A4)

$560.42 $497.92

HP Z27 27-inch 4K UHD Display/ 4K/ IPS/ HDMI/ mDP/ DP/ USB 3.0/ USB Type-C (2TB68A4)

Màn hình HP Z27k G3 4K UHD Display/ 4K/ IPS/ HDMI/ DP / DP out/ USB Type-C (1B9T0AA)

$604.17

HP Z27k G3 4K UHD Display/ 4K/ IPS/ HDMI/ DP / DP out/ USB Type-C (1B9T0AA)