Graphics card

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

NVIDIA Quadro GV100 (32 GB HBM2, 4x DisplayPort 1.4) Graphics

Gọi để biết giá

NVIDIA Quadro GV100 (32 GB HBM2, 4x DisplayPort 1.4) Graphics

NVIDIA Quadro P1000 (4 GB GDDR5, 4 x Mini DisplayPort 1.4) Graphics

7.900.000 ₫

NVIDIA Quadro P1000 (4 GB GDDR5, 4 x Mini DisplayPort 1.4) Graphics

NVIDIA Quadro P2200 Graphics (FH, 5 GB GDDR5X, 4 DisplayPort, PCIe x16)

11.900.000 ₫

NVIDIA Quadro P2200 Graphics (FH, 5 GB GDDR5X, 4 DisplayPort, PCIe x16)

NVIDIA Quadro P400 (2 GB GDDR5, 3 x Mini DisplayPort 1.4) Graphics

2.600.000 ₫

NVIDIA Quadro P400 (2 GB GDDR5, 3 x Mini DisplayPort 1.4) Graphics

NVIDIA Quadro P620 (2 GB GDDR5, 4 x Mini Displayport) Graphics

4.100.000 ₫

NVIDIA Quadro P620 (2 GB GDDR5, 4 x Mini Displayport) Graphics

NVIDIA Quadro RTX 4000 (8 GB GDDR6, 3 x DisplayPort 1.4, USB-C) Graphics

24.500.000 ₫

NVIDIA Quadro RTX 4000 (8 GB GDDR6, 3 x DisplayPort 1.4, USB-C) Graphics