3th Gen Scalable

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Intel Xeon Gold 5317 3G, 12C/24T, 11.2GT/s, 18M Cache, Turbo, HT (150W) DDR4-2933

22.500.000 ₫

Intel Xeon Gold 5317 3G, 12C/24T, 11.2GT/s, 18M Cache, Turbo, HT (150W) DDR4-2933

Intel Xeon Gold 5318N 2.1G, 24C/48T, 11.2GT/s, 36M Cache, Turbo, HT (150W) DDR4-2666

33.800.000 ₫

Intel Xeon Gold 5318N 2.1G, 24C/48T, 11.2GT/s, 36M Cache, Turbo, HT (150W) DDR4-2666 

Intel Xeon Gold 5318S 2.1GHz, 24C/48T, 11.2GT/s, 36M Cache, Turbo, HT (165W) DDR4-2933

41.000.000 ₫

Intel Xeon Gold 5318S 2.1GHz, 24C/48T, 11.2GT/s, 36M Cache, Turbo, HT (165W) DDR4-2933

Intel Xeon Gold 5318Y 2.1G, 24C/48T, 11.2GT/s, 36M Cache, Turbo, HT (165W) DDR4-2933 

29.500.000 ₫

Intel Xeon Gold 5318Y 2.1G, 24C/48T, 11.2GT/s, 36M Cache, Turbo, HT (165W) DDR4-2933

Intel Xeon Silver 4310 2.1G, 12C/24T, 18M Cache

9.500.000 ₫

Intel Xeon Silver 4310 2.1G, 12C/24T, 10.4GT/s, 18M Cache, Turbo, HT (120W) DDR4-2666

Intel Xeon Silver 4314 2.4G, 16C/32T, 24M Cache

15.500.000 ₫

Intel Xeon Silver 4314 2.4G, 16C/32T, 10.4GT/s, 24M Cache, Turbo, HT (135W) DDR4-2666