NVMe Cables

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Cable HD Mini-SAS SFF-8643 to 2 U.2 SFF-8639 NVMe with SATA power

3.200.000 ₫

 Cable HD Mini-SAS SFF-8643 to 2 U.2 SFF-8639 NVMe with SATA power 

Cable HD Mini-SAS SFF-8643 to U.2 SFF-8639 NVMe with SATA power

1.800.000 ₫

 Cable HD Mini-SAS SFF-8643 to U.2 SFF-8639 NVMe with SATA power