Intel Xeon Silver

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Intel Xeon Silver 4208 Processor 11M Cache, 2.10 GHz

$329.17

Intel Xeon Silver 4208 2.1G, 8C/16T, 9.6GT/s, 11M Cache, Turbo, HT (85W) DDR4-2400

Intel Xeon Silver 4210 Processor 13.75M Cache, 2.20 GHz

$395.83

Intel Xeon Silver 4210 2.20GHz, 10C/20T, 9.6GT/s, 13.75M Cache, Turbo, HT (85W) DDR4-2400

Intel Xeon Silver 4210R Processor 13.75M Cache, 2.40 GHz

$395.83

Intel Xeon Silver 4210R 2.4GHz 10C/20T, 9.6GT/s, 13.75M Cache, Turbo, HT (100W) DDR4-2400

Intel Xeon Silver 4214 Processor 16.5M Cache, 2.20 GHz

$622.92

Intel Xeon Silver 4214 2.2GHz, 12C/24T, 9.6GT/s, 16.5M Cache, Turbo, HT (85W) DDR4-2400

Intel Xeon Silver 4216 Processor 22M Cache, 2.10 GHz

$770.83

Intel Xeon Silver 4216 2.1G, 16C/32T, 9.6GT/s, 22M Cache, Turbo, HT (100W) DDR4-2400

Intel Xeon Silver 4214R Processor 16.5M Cache, 2.40 GHz

$645.83

Intel Xeon Silver 4214R 2.4GHz, 12C/24T, 9.6GT/s, 16.5M Cache, Turbo, HT (100W) DDR4-2400