Windows Server

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Windows Svr Std 2012 R2 x64 English 1pk DSP OEI DVD 2CPU/2VM (P73-06165)

14.600.000 ₫

Windows Svr Std 2012 R2 x64 English 1pk DSP OEI DVD 2CPU/2VM (P73-06165)

Windows Svr Std 2016 64Bit English 1pk DSP OEI DVD 16 Core (P73-07113)

14.500.000 ₫

Windows Svr Std 2016 64Bit English 1pk DSP OEI DVD 16 Core (P73-07113)

Windows Svr Std 2019 64Bit English 1pk DSP OEI DVD 16 Core (P73-07788)

14.500.000 ₫

Windows Svr Std 2019 64Bit English 1pk DSP OEI DVD 16 Core (P73-07788)