Network Cards

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

HPE Ethernet 10Gb 2-port 530T Adapter (656596-B21)

7.900.000 ₫

HPE Ethernet 10Gb 2-port 530T Adapter (656596-B21)

HPE Ethernet 10Gb 2-port 535T Adapter (813661-B21)

6.200.000 ₫

HPE Ethernet 10Gb 2-port 535T Adapter (813661-B21)

HPE Ethernet 1Gb 4-port 331FLR Adapter (629135-B22)

1.659.000 ₫

HPE Ethernet 1Gb 4-port 331FLR Adapter (629135-B22)

HPE Ethernet 1Gb 4-port 331T Adapter (647594-B21)

3.200.000 ₫

HPE Ethernet 1Gb 4-port 331T Adapter (647594-B21)

HPE Ethernet 1Gb 4-port 366T Adapter (811546-B21)

4.950.000 ₫

HPE Ethernet 1Gb 4-port 366T Adapter (811546-B21)

HPE Ethernet 1Gb 4-port FLR-T I350-T4V2 Adapter (665240-B21)

2.750.000 ₫

HPE Ethernet 1Gb 4-port FLR-T I350-T4V2 Adapter (665240-B21)