DDR4 RDIMMs/ LRDIMMs

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Micron 16GB (1x 16GB) 2Rx8 DDR4-2933 ECC RDIMM Server Memory (MTA9ASF2G72PZ-2G9E1)

2.450.000 ₫

Micron 16GB (1x 16GB) 2Rx8 DDR4-2933 ECC RDIMM Server Memory (MTA9ASF2G72PZ-2G9E1)

Micron 32GB (1x 32GB) 2Rx4 DDR4-2933 ECC Registered Server Memory (MTA36ASF4G72PZ-2G9E2)

4.150.000 ₫

Micron 32GB (1x 32GB) 2Rx4 DDR4-2933 ECC Registered Server Memory (MTA36ASF4G72PZ-2G9E2)

Micron 32GB (1x 32GB) 2Rx4 DDR4-3200 ECC Registered Server Memory (MTA18ASF4G72AZ-3G2B1)

4.750.000 ₫

Micron 32GB (1x 32GB) 2Rx4 DDR4-3200 ECC Registered Server Memory (MTA18ASF4G72AZ-3G2B1)

Micron 32GB (1x 32GB) 2Rx8 DDR4-2933 ECC Registered Server Memory (MTA18ASF4G72PDZ-2G9B2)

4.650.000 ₫

Micron 32GB (1x 32GB) 2Rx8 DDR4-2933 ECC Registered Server Memory (MTA18ASF4G72PDZ-2G9B2)

Micron 64GB (1x 64GB) 4Rx4 DDR4-2933 ECC Registered Server Memory (MTA36ASF8G72PZ-2G9E1)

8.500.000 ₫

Micron 64GB (1x 64GB) 4Rx4 DDR4-2933 ECC Registered Server Memory (MTA36ASF8G72PZ-2G9E1)

Micron 128GB (1x 128GB) 8Rx4 DDR4-2933 ECC LRDIMM Server Memory (MTA144ASQ16G72LSZ-2S9E1)

19.500.000 ₫

Micron 128GB (1x 128GB) 8Rx4 DDR4-2933 ECC LRDIMM Server Memory (MTA144ASQ16G72LSZ-2S9E1)