3.5" HDDs/SSDs

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

HPE 18TB SAS 12G Business Critical 7.2K LFF (3.5in) LP 1yr Wty 512e ISE HDD (P37669-B21)

Gọi để biết giá

HPE 18TB SAS 12G Business Critical 7.2K LFF (3.5in) LP 1yr Wty 512e ISE HDD (P37669-B21)

HPE 2TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) LP 1yr Wty Digitally Signed Firmware HDD (833926-B21)

4.700.000 ₫

HPE 2TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) LP 1yr Wty Digitally Signed Firmware HDD (833926-B21)

HPE 4TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) LP 1yr Wty Digitally Signed Firmware HDD (833928-B21)

6.500.000 ₫

HPE 4TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) LP 1yr Wty Digitally Signed Firmware HDD (833928-B21)

HPE 6TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) LP 1yr Wty 512e HDD (861746-B21)

7.600.000 ₫

HPE 6TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) LP 1yr Wty 512e HDD (861746-B21)

HPE 8TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) LP 1yr Wty 512e Digitally Signed Firmware HDD (834031-B21)

11.500.000 ₫

HPE 8TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) LP 1yr Wty 512e Digitally Signed Firmware HDD (834031-B21)

HPE 10TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) LP 1yr Wty Helium 512e Digitally Signed Firmware HDD (P09149-B21)

Gọi để biết giá

HPE 10TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) LP 1yr Wty Helium 512e Digitally Signed Firmware HDD (P09149-B21)