UDIMMs

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Lenovo 16GB DDR4 2933MHz ECC UDIMM Memory (4X71B32812)

4.600.000 ₫

Lenovo 16GB DDR4 2933MHz ECC UDIMM Memory (4X71B32812)

Lenovo 16GB PC4-19200 DDR4-2400Mhz 2Rx8 1.2v ECC UDIMM (4X70P26063)

4.100.000 ₫

Lenovo 16GB PC4-19200 DDR4-2400Mhz 2Rx8 1.2v ECC UDIMM (4X70P26063)

Lenovo 32GB DDR4 2933MHz ECC UDIMM Memory (4X71B32813)

8.500.000 ₫

Lenovo 32GB DDR4 2933MHz ECC UDIMM Memory (4X71B32813)

Lenovo 8GB DDR4 2933MHz ECC UDIMM Memory (4X71B32811)

2.800.000 ₫

Lenovo 8GB DDR4 2933MHz ECC UDIMM Memory (4X71B32811)

Lenovo 8GB PC4-19200 DDR4-2400Mhz 1RX8 1.2v ECC UDIMM (4X70P26062)

2.300.000 ₫

Lenovo 8GB PC4-19200 DDR4-2400Mhz 1RX8 1.2v ECC UDIMM (4X70P26062)