Aruba 2530 Switch Series

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Aruba 2530 8 Switch (J9783A)

5.450.000 ₫

Aruba 2530 8 Switch (J9783A)

Aruba 2530 8 PoE+ Switch (J9780A)

5.923.000 ₫

Aruba 2530 8 PoE+ Switch (J9780A)

Aruba 2530 8G PoE+ Switch (J9774A)

7.178.000 ₫

Aruba 2530 8G PoE+ Switch (J9774A)

Aruba 2530 8G Switch (J9777A)

6.290.000 ₫

Aruba 2530 8G Switch (J9777A)

Aruba 2530 24G PoE+ Switch (J9773A)

17.900.000 ₫

Aruba 2530 24G PoE+ Switch (J9773A)

Aruba 2530 24G Switch (J9776A)

10.500.000 ₫

Aruba 2530 24G Switch (J9776A)