NVIDIA DC GPUs

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

NVIDIA Tesla T4 GPU Computing Accelerator - 16GB GDDR6 - PCIe 3.0 x16

47.500.000 ₫

NVIDIA Tesla T4 GPU Computing Accelerator - 16GB GDDR6 - PCIe 3.0 x16

NVIDIA Tesla P100 GPU Computing Accelerator- 12 GB HBM2 - PCIe 3.0 x16

89.900.000 ₫

NVIDIA Tesla P100 GPU Computing Accelerator- 12 GB HBM2 - PCIe 3.0 x16 

NVIDIA Tesla V100S GPU Computing Accelerator - 32 GB CoWoS HBM2 - PCIe 3.0 x16

219.000.000 ₫

NVIDIA Tesla V100S GPU Computing Accelerator - 32 GB CoWoS HBM2 - PCIe 3.0 x16

NVIDIA A10 GPU Computing Accelerator, 24GB GDDR6, PCIe 4.0 x16

Gọi để biết giá

NVIDIA A10 GPU Computing Accelerator, 24GB GDDR6, PCIe 4.0 x16

NVIDIA A16 GPU Computing Accelerator, 64GB GDDR6, PCIe 4.0 x16

Gọi để biết giá

NVIDIA A16 GPU Computing Accelerator, 64GB GDDR6, PCIe 4.0 x16

NVIDIA A30 GPU Computing Accelerator, 24GB HBM2, PCIe 4.0 x16

Gọi để biết giá

NVIDIA A100 GPU Computing Accelerator, 40 GB HBM2e, PCIe 4.0 x16