NVIDIA Tesla T4 GPU Computing Accelerator - 16GB GDDR6 - PCIe 3.0 x16

NVIDIA Tesla T4 GPU Computing Accelerator - 16GB GDDR6 - PCIe 3.0 x16

Nhà sản xuất: Nvidia
Thời gian bảo hành : 3 Year
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
Gọi để biết giá

Performance

Turing Tensor Cores
320

NVIDIA CUDA® cores
2,560

Single Precision Performance (FP32)
8.1 TFLOPS

Mixed Precision (FP16/FP32)
65 FP16 TFLOPS

INT8 Precision
130 INT8 TOPS

INT4 Precision
260 INT4 TOPS

Interconnect

Gen3
x16 PCIe

Memory

Capacity
16 GB GDDR6

Bandwidth
320+ GB/s

Power

70 watts

Xem thêm