Seagate

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Seagate Exos 10E2400 1.2TB SAS 12Gb/s 10K 512e 256MB 2.5" Enterprise Hard Drive (ST1200MM0129)

Gọi để biết giá

Seagate Exos 10E2400 1.2TB SAS 12Gb/s 10K 512e 256MB 2.5" Enterprise Hard Drive (ST1200MM0129)

Seagate Exos 10E2400 1.8TB SAS 12Gb/s 10K 512e 256MB 2.5" Enterprise Hard Drive (ST1800MM0129)

Gọi để biết giá

Seagate Exos 10E2400 1.8TB SAS 12Gb/s 10K 512e 256MB 2.5" Enterprise Hard Drive (ST1800MM0129)

Seagate Exos 10E2400 2.4TB SAS 12Gb/s 10K 512e 256MB 2.5" Enterprise Hard Drive (ST2400MM0129)

Gọi để biết giá

Seagate Exos 10E2400 2.4TB SAS 12Gb/s 10K 512e 256MB 2.5" Enterprise Hard Drive (ST2400MM0129)

Seagate Exos 7E2000 2TB SAS 12Gb/s 10K 512e 128MB 2.5" Enterprise Hard Drive (ST2000NX0273)

$247.92

Seagate Exos 7E2000 2TB SAS 12Gb/s 10K 512e 128MB 2.5" Enterprise Hard Drive (ST2000NX0273)

Seagate Exos 7E10 2TB SAS 12Gb/s 7.2K 512e 256MB 3.5" Enterprise Hard Drive (ST2000NM018B)

Gọi để biết giá

Seagate Exos 7E10 2TB SAS 12Gb/s 7.2K 512e 256MB 3.5" Enterprise Hard Drive (ST2000NM018B)

Seagate Exos 7E10 4TB SAS 12Gb/s 7.2K 512e 256MB 3.5" Enterprise Hard Drive (ST4000NM025B)

Gọi để biết giá

Seagate Exos 7E10 4TB SAS 12Gb/s 7.2K 512e 256MB 3.5" Enterprise Hard Drive (ST4000NM025B)