Intel Xeon Gold

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Intel Xeon Gold 5215 Processor 13.75M Cache, 2.50 GHz

27.250.000 ₫

Intel Xeon Gold 5215 2.5G, 10C/20T, 10.4GT/s, 13.75M Cache, Turbo, HT (85W) DDR4-2666

Intel Xeon Gold 5218 Processor 22M Cache, 2.30 GHz

28.500.000 ₫

Intel Xeon Gold 5218 2.3G, 16C/32T, 10.4GT/s, 22M Cache, Turbo, HT (125W) DDR4-2666

Intel Xeon Gold 5218R Processor 27.5M Cache, 2.10 GHz

28.700.000 ₫

Intel Xeon Gold 5218R 2.1G, 20C/40T, 10.4GT/s, 27.5 M Cache, Turbo, HT (125W) DDR4-2666

Intel Xeon Gold 5220 Processor 24.75M Cache, 2.20 GHz

34.800.000 ₫

Intel Xeon Gold 5220 2.2G, 18C/36T, 10.4GT/s, 24.75M Cache, Turbo, HT (125W) DDR4-2666

Intel Xeon Gold 5220R Processor 35.75M Cache, 2.20 GHz

34.850.000 ₫

Intel Xeon Gold 5220R 2.2GHz, 24C/48T, 10.4GT/s, 35.75M Cache, Turbo, HT (150W) DDR4-2933

Intel Xeon Gold 5222 3.8G, 4C/8T

27.900.000 ₫ 25.850.000 ₫

Intel Xeon Gold 5222 3.8G, 4C/8T, 10.4GT/s, 16.5M Cache, Turbo, HT (105W) DDR4-2933