External SAS Cables

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Cable Mini SAS HD (SFF-8644) to 2x SFF-8088 Mini SAS External

4.500.000 ₫

Cable Mini SAS HD (SFF-8644) to 2x SFF-8088 Mini SAS External

Cable Mini SAS HD (SFF-8644) to 4x SFF-8088 Mini SAS External

6.800.000 ₫

Cable Mini SAS HD (SFF-8644) to 4x SFF-8088 Mini SAS External

Cable Mini SAS HD (SFF-8644) to Infiniband (SFF-8470) External

2.400.000 ₫

Cable Mini SAS HD (SFF-8644) to Infiniband (SFF-8470) External

Cable Mini-SAS HD SFF-8644 to Mini-SAS HD SFF-8644, 12 Gbps External

2.980.000 ₫

Cable Mini-SAS HD SFF-8644 to Mini-SAS HD SFF-8644, 12 Gbps External (2m)

Cable Mini-SAS HD SFF-8644 to Mini-SAS SFF-8088 External

2.700.000 ₫

Cable Mini-SAS HD SFF-8644 to Mini-SAS SFF-8088 External

Cable Mini-SAS SFF-8088 to 4x SFF-8088 Fanout External

4.800.000 ₫

Cable Mini-SAS SFF-8088 to 4x SFF-8088 Fanout External