Cable Mini-SAS SFF-8088 to 4x SFF-8088 Fanout External

Cable Mini-SAS SFF-8088 to 4x SFF-8088 Fanout External

Thời gian bảo hành : 1 Year
$200.00 (Giá chưa bao gồm VAT)

Cable Mini-SAS SFF-8088 to 4x SFF-8088 Fanout External

Xem thêm