Hard Drive

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Dell 300GB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive

3.200.000 ₫

Dell 300GB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive

Dell 300GB 10K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive,3.5in HYB CARR

3.300.000 ₫

Dell 300GB 10K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive,3.5in HYB CARR

Dell 300GB 15K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive

3.900.000 ₫

Dell 300GB 15K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive

Dell 300GB 15K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive, 3.5in HYB CARR

4.200.000 ₫ 3.950.000 ₫

Dell 300GB 15K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive, 3.5in HYB CARR 

Dell 600GB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive, 3.5in HYB CARR

3.700.000 ₫

Dell 600GB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive, 3.5in HYB CARR

Dell 600GB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive

3.700.000 ₫

Dell 600GB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive