5300 SATA SSD

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Micron Enterprise M.2 5300 Pro 240GB SATA (6 Gb/s) Solid State Drive (MTFDDAV240TDS-1AW1ZABYY)

2.750.000 ₫

Micron Enterprise M.2 5300 Pro 240GB SATA (6 Gb/s) Solid State Drive (MTFDDAV240TDS-1AW1ZABYY)

Micron Enterprise M.2 5300 Pro 480GB SATA (6 Gb/s) Solid State Drive (MTFDDAV480TDS-1AW1ZABYY)

3.750.000 ₫

Micron Enterprise M.2 5300 Pro 480GB SATA (6 Gb/s) Solid State Drive (MTFDDAV480TDS-1AW1ZABYY)

Micron Enterprise M.2 5300 Pro 960GB SATA (6 Gb/s) Solid State Drive (MTFDDAV960TDS-1AW1ZABYY)

6.100.000 ₫

Micron Enterprise M.2 5300 Pro 960GB SATA (6 Gb/s) Solid State Drive (MTFDDAV960TDS-1AW1ZABYY)

Micron Enterprise M.2 5300 Pro 1.92TB SATA (6 Gb/s) Solid State Drive (MTFDDAV1T9TDS-1AW1ZABYY)

11.500.000 ₫

Micron Enterprise M.2 5300 Pro 1.92TB SATA (6 Gb/s) Solid State Drive (MTFDDAV1T9TDS-1AW1ZABYY)

Micron 5300 Pro 240GB SATA 6Gb/s 2.5-Inch Enterprise SSD (MTFDDAV240TDU-1AW1ZAB)

2.950.000 ₫

Micron 5300 Pro 240GB SATA 6Gb/s 2.5-Inch Enterprise SSD (MTFDDAV240TDU-1AW1ZAB)

Micron 5300 Pro 480GB SATA 6Gb/s 2.5-Inch Enterprise SSD (MTFDDAK480TDS-1AW1ZABYY)

3.440.000 ₫

Micron 5300 Pro 480GB SATA 6Gb/s 2.5-Inch Enterprise SSD (MTFDDAK480TDS-1AW1ZABYY)