Intel Xeon W-3200

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Intel Xeon W-3223 Processor 16.5M Cache, 3.50 GHz

21.500.000 ₫

Intel Xeon W-3223 3.50 GHz 2666MHz 8C 160W CPU

Intel Xeon W-3225 Processor 16.5M Cache, 3.70 GHz

31.500.000 ₫

Intel Xeon Processor W-3225 3.7G, 8C/16T, 8GT/s, 16.5MB Cache, Turbo, HT (160W) DDR4-2666

Intel Xeon W-3235 Processor 19.25M Cache, 3.30 GHz

40.200.000 ₫

Intel Xeon W-3235 3.30GHz 2933MHz 12C 180W CPU

Intel Xeon W-3245 Processor 22M Cache, 3.20 GHz

57.600.000 ₫

Intel Xeon W-3245 3.20GHz 2933MHz 16C 205W CPU

Intel Xeon W-3265 Processor 33M Cache, 2.70 GHz

96.480.000 ₫

Intel Xeon W-3265 2.70GHz 2933MHz 24C 205W CPU

Intel Xeon W-3275 Processor 38.5M Cache, 2.50 GHz

128.200.000 ₫

Intel Xeon W-3275 2.50GHz 2933MHz 28C 205W CPU