Solid State Drives (SSD)

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Intel SSD D5-P4326 Series 15.36TB, E1.L PCIe 3.1 x4, 3D2, QLC (SSDPEWNV153T801)

$2,441.67

Intel SSD D5-P4326 Series 15.36TB, E1.L PCIe 3.1 x4, 3D2, QLC (SSDPEWNV153T801)

Intel SSD D5-P5316 Series 15.36TB, EDSFF L 9.5mm PCIe 4.0 x4, 3D4, QLC ( SSDPFWNV153TZN1)

Gọi để biết giá

Intel SSD D5-P5316 Series 15.36TB, EDSFF L 9.5mm PCIe 4.0 x4, 3D4, QLC ( SSDPFWNV153TZN1)

Intel SSD D5-P5316 Series 30.72TB, EDSFF L 9.5mm PCIe 4.0 x4, 3D4, QLC (SSDPFWNV307TZN1)

Gọi để biết giá

Intel SSD D5-P5316 Series 30.72TB, EDSFF L 9.5mm PCIe 4.0 x4, 3D4, QLC (SSDPFWNV307TZN1)

Samsung PM893 240GB SATA 6Gb/s V6 TLC V-NAND 2.5 inch Enterprise SSD (MZ7L3240HCHQ-00A07)

Gọi để biết giá

Samsung PM893 240GB SATA 6Gb/s V6 TLC V-NAND 2.5 inch Enterprise SSD (MZ7L3240HCHQ-00A07)

Samsung PM893 480GB SATA 6Gb/s V6 TLC V-NAND 2.5 inch Enterprise SSD (MZ7L3480HCHQ-00A07)

Gọi để biết giá

Samsung PM893 480GB SATA 6Gb/s V6 TLC V-NAND 2.5 inch Enterprise SSD (MZ7L3480HCHQ-00A07)

Samsung PM893 960GB SATA 6Gb/s V6 TLC V-NAND 2.5 inch Enterprise SSD (MZ7L3960HCJR-00A07)

Gọi để biết giá

Samsung PM893 960GB SATA 6Gb/s V6 TLC V-NAND 2.5 inch Enterprise SSD (MZ7L3960HCJR-00A07)