Processor

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

HP Z6G4 Xeon 3104 1.7 2133 6C CPU2 (1XM53AA)

11.500.000 ₫

HP Z6G4 Xeon 3104 1.7 2133 6C CPU2 (1XM53AA)

Z6G4 Xeon 4108 1.8 2400 8C CPU2 (1XM51AA)

19.500.000 ₫

Z6G4 Xeon 4108 1.8 2400 8C CPU2 (1XM51AA)

Z6G4 Xeon 4208 2.1 2400 8C 85W CPU2 (5YS89AA)

26.900.000 ₫

Z6G4 Xeon 4208 2.1 2400 8C 85W CPU2 (5YS89AA)