HP Z6G4 Xeon 3104 1.7 2133 6C CPU2 (1XM53AA)

HP Z6G4 Xeon 3104 1.7 2133 6C CPU2 (1XM53AA)

Manufacturer: HP Inc.
Thời gian bảo hành : 1 Year
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
$479.17 (Giá chưa bao gồm VAT)

HP Z6G4 Xeon 3104 1.7 2133 6C CPU2 (1XM53AA)

Xem thêm